Veel organisaties laten besparingmogelijkheden onbenut (Many organizations have untapped savings)