Curvature uses cookies to enhance your user experience. By continuing to browse this site, you are giving your consent for us to set cookies.

Live Chat

Email

Call

Request a Quote

Privacybeleid

Versie: 24 mei 2018
Curvature Inc. en dochterondernemingen (‘Curvature’ of ‘Curvature Group’) doen er alles aan om de online privacy van de gebruikers van deze website (‘Website’) te beschermen. Dit Privacybeleid is opgesteld om u in staat te stellen het beleid van Curvature met betrekking tot uw privacy te begrijpen, en om u inzicht te geven in hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij gebruik van de Website. Dit Privacybeleid zal u ook informatie verschaffen zodat u in staat bent om, indien nodig, toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens op een expliciete en geïnformeerde manier. In het algemeen zal/zullen alle informatie en gegevens die u via de Website aan Curvature verstrekt, of die op een andere manier via de Website door Curvature worden verzameld, in het kader van het gebruik van de diensten van Curvature (‘Diensten’), door Curvature op een wettige, eerlijke en transparante manier worden verwerkt. Hiertoe, en zoals hieronder verder wordt beschreven, houdt Curvature rekening met internationaal erkende principes die de verwerking van persoonsgegevens regelen, zoals beperking van doel, beperking van opslag, beperking van gegevens, gegevenskwaliteit en vertrouwelijkheid.

1. Gegevensbeheerder

Curvature, zoals bovenaan dit Privacybeleid genoemd, is de gegevensbeheerder met betrekking tot de verwerking van alle persoonsgegevens die via de Website worden verkregen.

Voor vragen over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met: [email protected]

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u de Website gebruikt, verzamelt en verwerkt Curvature informatie over u (als persoon) waarmee u ofwel zelf kunt worden geïdentificeerd, of waarmee u in samenhang met andere informatie die is verzameld kunt worden geïdentificeerd. Curvature kan op dezelfde manier ook informatie over andere personen verzamelen en verwerken indien u deze aan Curvature verstrekt.

Deze informatie kan worden geclassificeerd als ‘Persoonsgegevens’ en kan worden verzameld door Curvature, zowel als u ervoor kiest om deze te verstrekken (bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een account, om een Dienst van Curvature te ontvangen) als door uw gedrag op de Website te analyseren.

Persoonsgegevens die door Curvature middels de Website kunnen worden verwerkt zijn:

a. Naam, contactgegevens en andere Persoonsgegevens

Op verschillende delen van de Website, bijv. als u besluit om een prijsopgave op de Website aan te vragen, of als u zich abonneert op de Blog op de Website, wordt u gevraagd informatie te verstrekken zoals uw naam, (mobiele) telefoonnummers en e-mailadres, evenals informatie over het bedrijf waarvoor u momenteel werkt en uw functie binnen dat bedrijf.

Bovendien kan Curvature u, wanneer u deelneemt aan enquêtes en andere aanbiedingen op de Website en wanneer u met Curvature communiceert via de contactgegevens op de Website, om aanvullende informatie vragen die u vrijwillig verstrekt. Dit is ook het geval met betrekking tot informatie die u op bepaalde delen van de Website bekend wilt maken zodat u kunt deelnemen aan een openbaar forum of rechtstreeks contact met Curvature kunt opnemen.

b. Speciale categorieën Persoonsgegevens

Bepaalde delen van de Website bevatten vrije tekstvelden die u kunt gebruiken voor berichten naar Curvature (bijv. de live chat), of die u op andere wijze toestaan om verschillende soorten inhoud op de Website te plaatsen, welke gegevens Persoonsgegevens kunnen bevatten.

Als deze velden vrij zijn om in te vullen, kunt u ze gebruiken voor (al dan niet gevoelige) categorieën Persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, dan wel vakbondslidmaatschap. De inhoud die u middels deze velden uploadt kan ook (onbedoeld of niet) andere soorten gevoelige informatie met betrekking tot u bevatten, zoals uw genetische gegevens, biometrische gegevens, of gegevens over uw gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid.

Curvature verzoekt u geen gevoelige Persoonsgegevens op de Website openbaar te maken, tenzij u dit strikt noodzakelijk acht. Als u dit doet, kunnen deze Persoonsgegevens door het Bedrijf worden verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

c. Persoonsgegevens van andere personen

Zoals vermeld in de vorige paragraaf, bevatten bepaalde gedeelten van de website vrije tekstvelden die u kunt gebruiken voor berichten aan Curvature, of voor andere soorten inhoud die u op de Website kunt plaatsen. Genoemde berichten en inhoud kunnen (onbedoeld of niet) Persoonsgegevens bevatten die betrekking hebben op andere personen.

In elke situatie waarin u besluit Persoonsgegevens met betrekking tot andere personen op de Website te delen, wordt u beschouwd als een onafhankelijke gegevensbeheerder met betrekking tot die Persoonsgegevens, en dient u alle inherente wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Dit betekent onder meer dat u Curvature volledig vrijwaart van eventuele klachten, claims of eisen tot vergoeding van schade die kunnen voortvloeien uit de verwerking van deze Persoonsgegevens die ingediend worden door de derden waarvan u de informatie heeft verstrekt via de Website.

Aangezien Curvature deze informatie niet rechtstreeks bij deze derden heeft verzameld (maar deze echter en indirect, bij u verzamelt), moet u zorgen dat u de toestemming van deze derden heeft voordat u informatie over hen aan Curvature verstrekt. Zo niet, dan moet u zorgen dat er andere passende en vertrouwde redenen zijn die u toestaan deze informatie rechtmatig aan Curvature te verstrekken.

d. De gegevens bekijken

De werking van de Website, zoals standaard bij websites op het internet, omvat het gebruik van computersystemen en softwareprocedures die informatie verzamelen over de gebruikers van de Website als onderdeel van hun routinewerking. Hoewel Curvature deze informatie niet verzamelt om deze aan specifieke gebruikers te koppelen, is het nog steeds mogelijk om die gebruikers direct via die informatie te identificeren, of door andere verzamelde informatie te gebruiken. Deze informatie moet daarom ook als Persoonsgegevens worden beschouwd.

Deze informatie omvat verschillende parameters met betrekking tot uw besturingssysteem en IT-omgeving, inclusief uw IP-adres, locatie (land), de domeinnamen van uw computer, de URI (Uniform Resource Identifier)-adressen van de bronnen die u op de opvraagt, het tijdstip van opgevraagde informatie, de methode die wordt gebruikt om de aanvragen in te dienen bij de server, de afmetingen van het bestand dat is verkregen in reactie op een verzoek, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server is verzonden (succes, fout, enz.), enzovoort.

Deze gegevens worden gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de Website, en om de juiste werking ervan te garanderen en eventuele fouten en/of misbruik van de Website vast te stellen.

e. Cookies

– Definities, kenmerken en toepassing van standaarden

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de door u bezochte websites kunnen worden verzonden naar en kunnen worden opgeslagen op uw computer, om vervolgens opnieuw naar diezelfde sites te worden verzonden wanneer u deze opnieuw bezoekt. Dankzij deze cookies kunnen die websites uw acties en voorkeuren ‘onthouden’ (bijv. inloggegevens, taal, lettergrootte, andere weergave-instellingen), zodat u deze gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te stellen wanneer u de betreffende website weer bezoekt, of wanneer u pagina’s op een website verandert.

Cookies worden gebruikt voor elektronische authenticatie, monitoring van sessies, en opslag van informatie over uw activiteiten bij het bezoeken van een website. Ze kunnen ook een unieke ID-code bevatten die het volgen van uw browse-activiteiten op een website mogelijk maakt, in verband met statistische of advertentiedoeleinden. Sommige bewerkingen op een website kunnen mogelijk niet worden uitgevoerd zonder het gebruik van cookies die, in bepaalde gevallen, technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

Wanneer u op een website surft, ontvangt u mogelijk ook cookies van websites of webservers die niet van de bezochte website zijn (d.i. ‘cookies van derden’).

Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, die gedurende verschillende perioden op uw computer kunnen worden opgeslagen: ‘sessie-cookies’ die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit, en ‘permanente cookies’ die op uw apparaat blijven totdat de vooraf ingestelde vervaltijd verstrijkt.

Volgens de toepasselijke wetgeving is uw toestemming niet altijd noodzakelijk voor het gebruik van cookies door een website. Met name ‘technische cookies’ – dat wil zeggen, cookies die alleen worden gebruikt voor het verzenden van berichten via een elektronisch communicatienetwerk of die nodig zijn om de door u gevraagde services te leveren – vereisen deze toestemming doorgaans niet. Dit omvat browser- of sessie-cookies (gebruikt om gebruikers toe te staan om in te loggen) en functie-cookies (gebruikt om keuzes te onthouden die door gebruikers zijn gemaakt bij de toegang tot de website, zoals een taal, of de producten die zijn geselecteerd voor aankoop).

Aan de andere kant vereisen ‘profiel-cookies’ – dat wil zeggen, cookies die worden gebruikt om profielen van gebruikers te creëren en om reclameboodschappen te sturen in overeenstemming met de voorkeuren die door gebruikers worden aangegeven tijdens het browsen op websites – meestal specifieke toestemming van gebruikers, hoewel dit kan variëren naargelang het toepasselijke recht.

– Typen cookies die door de website worden gebruikt

De Website gebruikt de volgende soorten cookies:

 • Browsing- of sessiecookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Website en/of om u toe te staan de inhoud en Diensten van de Website te gebruiken.
 • Analytische cookies die Curvature in staat stellen te begrijpen hoe gebruikers gebruikmaken van de Website, en om verkeer van en naar de Website bij te houden.
 • Functionele cookies die worden gebruikt om specifieke functies van de Website te activeren en om de Website te configureren op basis van uw keuzes (bijv. taal), om uw gebruikerservaring te verbeteren.
 • Profiel-cookies die worden gebruikt om de voorkeuren bij te houden die u aangeeft door uw gebruik van de Website, en om u reclameboodschappen te versturen in overeenstemming met die voorkeuren.

Curvature maakt ook gebruik van cookies van derden – d.w.z. cookies van websites/webservers, andere dan de Website, die eigendom zijn van derden. Deze derden zullen optreden als onafhankelijke gegevensbeheerders van Curvature met betrekking tot hun eigen cookies (met behulp van de gegevens die zij verzamelen voor hun eigen doeleinden en onder de voorwaarden die door hen zijn gedefinieerd), of ze treden op als gegevensverwerkers voor Curvature (verwerking van persoonsgegevens namens Curvature). Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie over hoe deze derden uw informatie gebruiken:

Google

LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LivePersonhttps://www.liveperson.com/policies/privacy

Marin Softwarehttp://www.marinsoftware.com/privacy/privacy-central

Marketo (Munchkin)https://documents.marketo.com/legal/cookies/

Rubicon Projecthttp://rubiconproject.com/rubicon-project-yield-optimization-privacy-policy/

Spiceworkshttps://www.spiceworks.com/privacy/

Optimizelyhttps://www.optimizely.com/privacy/

Open Xhttps://www.openx.com/legal/privacy-policy/

Wistiahttps://wistia.com/privacy

– Op de Website aanwezige cookies

Dit zijn de op de Website aanwezige cookies:

Technische naam Gegevensverwerker Cookie type, functie en doel    Duur
cookie_accept_v1  Curvature Functionele cookie.
Bepaalt of de gebruiker het gebruik van cookies heeft geaccepteerd.
28 dagen
curvature_splash
_field_%
 Curvature Function cookie.
Bepaalt of de gebruiker eerder interstitiële/pop-upinhoud op de huidige pagina heeft bekeken.
28 dagen

– Cookie-instellingen

In uw browserinstellingen kunt u cookies die op de Website worden gebruikt, blokkeren of verwijderen. Uw cookievoorkeuren worden gereset als er meerdere browsers worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Raadpleeg de volgende instructies voor meer informatie over het instellen van de voorkeuren voor cookies via uw browser:

LET OP: indien u technische en/of functionele cookies blokkeert of verwijdert die door de website worden gebruikt, kan het zijn dat de website niet kan worden doorzocht, dat bepaalde diensten of functies van de website mogelijk niet meer beschikbaar zijn, of dat andere storingen optreden. In dit geval moet u elke keer als u de Website bezoekt, mogelijk bepaalde informatie of voorkeuren wijzigen of handmatig invoeren.

Curvature gebruikt Google Analytics op de Website. Dit is een hulpmiddel ontwikkeld door Google om informatie te verzamelen die het gebruik van de Website evalueert, en een analyse van uw gedrag en verbetering van uw ervaring met betrekking tot de Website mogelijk maakt. U kunt meer informatie krijgen over hoe u zich kunt afmelden voor Google Analytics op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2. Doel van de verwerking

Curvature is van plan uw Persoonsgegevens, verzameld via de website, voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • Om uw identiteit te verifiëren en u te helpen, als u uw login-/wachtwoordgegevens verliest of vergeten bent, voor een van de registratiediensten van Curvature, om u toegang te geven tot verschillende beperkte gebieden en gedeelten van de Website (zoals de Klantportalen), bij verzoeken om offertes, om berichten naar Curvature te verzenden, en om andere diensten aan te bieden welke u kunt aanvragen (‘Dienstenaanbod’);
 • Voor toekomstige marketing-, promotie- en publiciteitsdoeleinden, inclusief voor het uitvoeren van direct marketing, marktonderzoek en enquêtes, via e-mail en/of sms (‘Marketing’);
 • Om een profiel van u als gebruiker van de Website te creëren door het gebruik van profiel-cookies, en door het verzamelen en analyseren van informatie over de voorkeuren die u selecteert en de keuzes die u op de Website maakt, evenals uw algemene activiteiten op de Website. Dit profiel zal worden gebruikt om u informatie te geven over andere websites/diensten waarvan Curvature denkt dat u er mogelijk in geïnteresseerd bent, en om u informatie en advertenties te tonen die mogelijk relevant zijn voor u en met betrekking tot uw interessegebieden. Alle algoritmen die bij deze verwerking worden ingezet, worden regelmatig getest om de eerlijkheid van de verwerking en de controle op tendenties te garanderen (‘Profilering’);
 • Voor naleving van wetten die Curvature opgelegd zijn, de verzameling en/of verdere verwerking van bepaalde soorten Persoonsgegevens (‘Naleving’);
 • Voor de ontwikkeling en het beheer van de Website, in het bijzonder door het gebruik van gegevensanalyses met betrekking tot de manier waarop u en andere gebruikers de Website gebruiken, evenals de informatie en feedback die u verstrekt ten einde ons aanbod te verbeteren (‘Analyse’);
 • Om misbruik van de Website te voorkomen en op te sporen, of frauduleuze activiteiten te ontdekken die uitgevoerd worden via de Website (‘Misbruik/Fraude’).

3. Redenen voor verwerking en verplicht/discretionair karakter van de verwerking

De rechtsgrondslagen van Curvature om uw Persoonsgegevens te verwerken, volgens de in Paragraaf 3 aangegeven doeleinden, zijn de volgende:

 • Dienstverlening: verwerking voor deze doeleinden is noodzakelijk om de Diensten te leveren en is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u. Het is niet verplicht voor u om Curvature uw Persoonsgegevens te geven voor deze doeleinden; Als u dit evenwel niet doet, kan Curvature u geen Diensten leveren.
 • Marketing: de verwerking voor deze doeleinden is gebaseerd op het legitieme belang van Curvature om goederen en diensten te promoten bij bestaande en potentiële klanten. Alhoewel de klanten van Curvature uitsluitend rechtspersonen zijn (omdat Curvature geen goederen of diensten aan particulieren levert), impliceert dit het gebruik van Persoonsgegevens van contactpersonen binnen die rechtspersonen, zoals namen en contactgegevens. Omdat deze berichten in verband met direct marketing gericht zijn aan rechtspersonen, en omdat ze worden verzameld in het kader van een verzoek om een offerte of een daadwerkelijke verkoop van de goederen en diensten van Curvature, en omdat personen die deze berichten ontvangen op enig moment recht hebben op een opt-out (inclusief wanneer hun gegevens worden verzameld en binnen elke verzonden communicatie), is Curvature van mening dat zijn legitieme belang niet wordt ondermijnd door de rechten, vrijheden en interesses van personen. Het is niet verplicht voor u om Curvature toe te staan om uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden te gebruiken, en u zult geen gevolgen ondervinden als u ervoor kiest om dit niet te doen (behalve dat u geen verdere marketingberichten van Curvature kunt ontvangen).
 • Profilering: verwerking voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming, bij acceptatie van profiel-cookies. Het is niet verplicht voor u om toestemming te geven aan Curvature voor het gebruik van uw Persoonsgegevens voor dit doel, en u zult geen gevolgen ondervinden als u ervoor kiest om dit niet te doen (behalve dat u niet kunt profiteren van een uitgebreidere personalisatie van uw gebruikerservaring met betrekking tot de Website). Een eventuele verleende toestemming kan ook in een later stadium worden ingetrokken (zie paragraaf 8 voor meer informatie).
 • Naleving: verwerking voor dit doel is noodzakelijk voor Curvature om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt aan Curvature, moet Curvature deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder het bewaren en rapporteren van uw Persoonsgegevens aan officiële instanties in verband met de naleving van belasting-, douane- of andere wettelijke verplichtingen.
 • Analyse: informatie die voor dit doel wordt verzameld, wordt gebruikt om Curvature in staat te stellen te begrijpen hoe gebruikers omgaan met de Website, en om de Website dienovereenkomstig te verbeteren met het doel een betere gebruikerservaring te bieden.
 • Misbruik/fraude: informatie die voor dit doel wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt om frauduleuze activiteiten of misbruik van de Website te voorkomen en op te sporen (potentieel criminele doeleinden).

4. Ontvangers van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende lijst met personen/entiteiten (‘Ontvangers’):

 • Personen, bedrijven of professionele instellingen die Curvature voorzien van advies en consultancy met betrekking tot boekhoudkundige, administratieve, juridische, fiscale, financiële en incassozaken met betrekking tot de levering van de Diensten;
 • Entiteiten die zijn ingeschakeld om de Diensten te leveren (bijv. hostingproviders of aanbieders van e-mailplatforms);
 • Personen die door Curvature gemachtigd zijn om technisch onderhoud uit te voeren (inclusief onderhoud van netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken);
 • Personen die door Curvature gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van activiteiten die strikt verband houden met de levering van de Diensten, die een vertrouwelijkheidsplicht zijn aangegaan, of die onderworpen zijn aan een toepasselijke wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid (bijv. werknemers van Curvature);
 • Andere bedrijven binnen de Curvature Group; en
 • Openbare entiteiten, instanties of autoriteiten aan wie uw Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of bindende orders van die entiteiten, instanties of autoriteiten;

5. Overdracht van Persoonsgegevens

Gezien de wereldwijde aanwezigheid en bedrijfsactiviteiten van Curvature, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan Ontvangers in verschillende landen. Curvature implementeert passende voorzorgsmaatregelen om de wettigheid en veiligheid van deze overdrachten van Persoonsgegevens te waarborgen, bijv. door te vertrouwen op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie, standaardbepalingen betreffende gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of andere waarborgen of voorwaarden die passend worden geacht voor de overdracht die wordt uitgevoerd.

6. Retentie van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die voor Dienstverlening worden verwerkt, worden door Curvature bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om dergelijke doeleinden te bereiken. Daarnaast kan Curvature, omdat deze Persoonsgegevens worden verwerkt voor de levering van Diensten, de Persoonsgegevens voor een langer periode opslaan. Deze opslag noodzakelijk kan zijn om de belangen van Curvature te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheden in verband met de levering van Diensten.

Persoonsgegevens die in verband met Marketing worden verwerkt, worden door Curvature bewaard tot u van de mogelijkheid tot opt-out gebruikmaakt of zich afmeldt. Zodra dit is gebeurd, worden Persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt, hoewel deze gegevens mogelijk nog steeds door Curvature worden bijgehouden, met name in geval dit nodig kan zijn om de belangen van Curvature te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in verband met deze verwerking.

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor Profilering, worden door Curvature bewaard vanaf het moment dat u toestemming geeft tot het moment waarop u de verleende toestemming weer intrekt. Als de toestemming eenmaal is ingetrokken worden de Persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt, hoewel deze nog steeds door Curvature kunnen worden bewaard, in het bijzonder voor zover dat nodig is ter bescherming van de belangen van Curvature met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in verband met deze verwerking.

Persoonsgegevens die in verband met Naleving worden verwerkt, worden door Curvature bewaard gedurende de periode die vereist is door de specifieke wettelijke verplichting of door de toepasselijke wetgeving.

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor Analyse en Misbruik/Fraude worden door Curvature bewaard zolang dit strikt noodzakelijk wordt geacht voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij u op geldige wijze bezwaar heeft tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden (zie Paragraaf 8 voor meer informatie).

7. Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u het recht om de volgende rechten met betrekking tot Curvature op elk moment uit te oefenen:

 • Toegang tot uw Persoonsgegevens die worden verwerkt door Curvature (en/of een kopie van die Persoonsgegevens), evenals informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • Het corrigeren of updaten van uw Persoonsgegevens die door Curvature worden verwerkt, wanneer deze mogelijk onnauwkeurig of onvolledig zijn;
 • Verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens die door Curvature worden verwerkt, als u vindt dat de verwerking onnodig of anderszins onwettig is;
 • Verzoeken om beperking of restrictie van de verwerking van uw Persoonsgegevens als u vindt dat de verwerkte Persoonsgegevens onjuist, onnodig of onwettig zijn verwerkt, of als u bezwaar heeft tegen de verwerking;
 • Uitoefening van uw recht op portabiliteit: het recht om een kopie te ontvangen van uw Persoonsgegevens die aan Curvature zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, evenals de verzending van die Persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om relevante redenen in verband met uw specifieke situatie, waarvan u vindt dat deze Curvature ervan moeten weerhouden uw Persoonsgegevens te verwerken; of
 • Het intrekken uw toestemming voor verwerking (in verband met Profilering).

Houd er rekening mee dat de meeste Persoonsgegevens die u aan Curvature verstrekt op elk moment kunnen worden gewijzigd, inclusief uw e-mailvoorkeuren, door toegang te verkrijgen tot het gebruikersprofiel dat u op de Website aan kunt maken.

U kunt ook bezwaar maken tegen verwerking van uw Persoonsgegevens in verband met Marketing door de juiste link te selecteren die onderaan elk ontvangen e-mailbericht betreffende marketing staat.

Afgezien van de bovenstaande middelen kunt u de hierboven beschreven rechten ook uitoefenen door een schriftelijk verzoek aan Curvature te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected]

Het is ook goed om te weten dat u als betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten voor de bescherming van Persoonsgegevens indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens die via de website wordt uitgevoerd, onwettig is.

8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid is op 24 mei 2018 in werking getreden. Curvature behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk aan te passen of de inhoud ervan bij te werken, bijv. als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Als Curvature een wijziging aanbrengt in dit beleid die naar goeddunken van Curvature belangrijk is, zal Curvature u over dergelijke wijzigingen informeren zodra ze zijn geïntroduceerd.  Zodra ze op de Website worden gepubliceerd, zijn deze bindend. Curvature nodigt u daarom uit om dit Privacybeleid regelmatig te bekijken zodat u vertrouwd bent met de laatste, bijgewerkte versie van het Privacybeleid en u continu op de hoogte bent van hoe Curvature Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Terug naar het begin van de pagina

Twitter Facebook LinkedIn
2810 Coliseum Centre Drive Suite 600 28217 Charlotte, NC
+1(704)921-1620 [email protected]