Our Complete Privacybeleid | Privacy Policy | Curvature
 

Privacybeleid

Versie: [15 oktober 2019]

Bij Curvature, Inc. en al onze dochterondernemingen (“Curvature”, “ons”, “wij”), houden wij volledig rekening met de privacy van onze gebruikers van onze website. Daarom hebben wij dit Privacybeleid opgesteld, zodat u begrijpt hoe serieus wij uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens nemen. Door het lezen van dit Beleid zult u begrijpen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u onze website gebruikt en kunt u weloverwogen keuzes maken over hoe wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken – door het lezen van dit Beleid kunt u met name op een geïnformeerde manier uw toestemming geven, waar dit nodig is.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen over de gebruikers van onze website worden op een wettige, eerlijke en transparante manier behandeld. Wij volgen internationaal erkende principes, zoals de principes van doelbeperking, opslagbeperking, minimalisatie van gegevens, gegevenskwaliteit en vertrouwelijkheid.

1. Gegevensbeheerder

Wij zijn een gegevensbeheerder van alle persoonsgegevens die via onze website worden verzameld en verwerkt.

Voor vragen met betrekking tot dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met:

2. Verwerkte Persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens over u, zowel wanneer u besluit deze actief aan ons te verstrekken (zoals wanneer u zich aanmeldt om u te abonneren op onze nieuwsbrief) als door uw gedrag op de website te analyseren.

a. Naam, contactgegevens en andere Persoonsgegevens

Op verschillende delen van de website (zoals wanneer u een offerte aanvraagt of u aanmeldt bij onze blog), vragen wij u om enkele persoonsgegevens, zoals uw naam, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres en informatie met betrekking tot uw werkgever, zoals naam en uw functie.

Wanneer u deelneemt aan onze enquêtes, aanbiedingen en forums, evenals wanneer u met ons communiceert met behulp van onze verstrekte contactgegevens op de website, kunnen wij ook extra persoonsgegevens van u verzamelen, als u ervoor kiest om deze aan ons te verstrekken.

b. Speciale categorieën van persoonsgegevens

Onze website bevat vrije tekstvelden, zodat u ons berichten kunt sturen (bijvoorbeeld, de Live Chat-functie), evenals delen waar u verschillende soorten inhoud kunt plaatsen. U kunt (bewust of niet) enkele van uw eigen persoonsgegevens opnemen, inclusief speciale categorieën van persoonsgegevens.

Wij vragen u om geen persoonsgegevens bekend te maken in de berichten die u ons stuurt of in berichten die u plaatst (met name speciale categorieën van persoonsgegevens!), tenzij u vindt dat dit strikt noodzakelijk is. Als u besluit dit te doen, zullen wij die persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken waar wij denken dat wij wettelijk toestemming hebben om dit te doen, ten behoeve van de afhandeling van uw bericht of melding.

c. Persoonsgegevens van andere personen

Zoals wij net hierboven hebben uitgelegd, kunnen de vrije tekstvelden op onze website worden gebruikt om ons berichten te sturen of verschillende soorten inhoud te plaatsen. U kunt ook (al dan niet opzettelijk) persoonsgegevens met betrekking tot andere personen in die berichten en plaatsingen opnemen.

Als u via onze website persoonsgegevens van andere mensen bekendmaakt, wordt u beschouwd als een onafhankelijke gegevensbeheerder met betrekking tot die persoonsgegevens. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk wordt gehouden om ervoor te zorgen dat u deze persoonsgegevens aan ons bekend mag maken (bijvoorbeeld omdat de andere mensen hiermee hebben ingestemd of omdat u wettelijk verplicht bent dit te doen). Als u geen toestemming hebt om deze persoonsgegevens aan ons door te geven, bent u mogelijk verplicht om ons alle schade of kosten die wij hierdoor lijden te vergoeden – bijvoorbeeld als gevolg van klachten die tegen ons zijn ingediend of rechtszaken die tegen ons zijn aangespannen.

d. Browsegegevens

Onze website maakt gebruik van computersystemen en softwareprocedures die browsegegevens verzamelen over gebruikers van de website, waaronder uw IP-adres, locatie en meer. Wij verzamelen deze informatie niet om deze aan specifieke gebruikers te koppelen (hoewel het mogelijk is om specifieke gebruikers te identificeren, met alleen browsegegevens of door browsegegevens te matchen met andere informatie die wij hebben). Deze browsegegevens worden gebruikt om statistische informatie over het gebruik van onze website samen te stellen, te controleren of deze naar behoren werkt en ervoor te zorgen dat onze website niet wordt misbruikt.

e. Cookies

– Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden verzonden en hierop worden geregistreerd door de de websites die u bezoekt. Deze bestanden worden vervolgens door uw computer opnieuw naar dezelfde sites verzonden wanneer u ze opnieuw bezoekt.

Cookies stellen websites in staat uw acties en voorkeuren (zoals inloggegevens, taal, lettergrootte, browse-activiteiten en meer) te “onthouden”. De informatie die door cookies wordt verzameld, kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u de instellingen niet opnieuw hoeft te configureren wanneer u weer een website bezoekt (of wanneer u van pagina’s wisselt op dezelfde pagina), om u ingelogd te houden op uw account, om informatie te verzamelen over hoe u een website gebruikt en om advertenties weer te geven op een website die interessant voor u kan zijn.

Er zijn verschillende soorten cookies die u kunt ontvangen tijdens het browsen op een website, die kunnen worden ingedeeld op basis van hun doel. Deze omvatten technische cookies, browse- / sessiecookies, en functiecookies (waarvoor uw toestemming meestal niet vereist is), analysecookies en profileringcookies (waarvoor meestal uw toestemming vereist is).

Cookies kunnen ook verdeeld worden in cookies van een first party en van een third party of derde, afhankelijk van of ze naar uw computer gestuurd worden en beheerd worden door de eigenaar van de website of door iemand anders.

– Welke cookies gebruiken we?

Onze website gebruikt de volgende soorten cookies:

Technische naam Soort cookie, functie en doel Duur
cookie_accept_v1 Functiecookie.
Bepaalt of gebruiker eerder interstitiële/pop-upinhoud op de huidige pagina heeft bekeken.
28 dagen
curvature_splash_field_% Functiecookie.
Registreert de voorkeuren van gebruikers met betrekking tot het gebruik van cookies op de Website.
365 dagen

Wij gebruiken ook cookies van derden op onze website. Bekijk hieronder een lijst van derden die cookies op uw computer kunnen plaatsen via onze website. Zie de links in de kolom Privacybeleid / Opt-outmechanismen voor meer informatie over deze cookies, inclusief het blokkeren of opt-out van specifieke cookies van derden:

Provider Privacybeleid / Opt-out-mechanismen
AddThis Services http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Bing https://advertise.bingads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy
DigiTrust http://www.digitru.st/privacy-policy/
Google (Google Analytics, DoubleClick) https://policies.google.com/technologies/ads
https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
LivePerson https://www.liveperson.com/policies/privacy
Open X https://www.openx.com/legal/privacy-policy/
Salesforce (Pardot) https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5
Wistia https://wistia.com/privacy
Yahoo JP https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/topics/cookies/index.html

 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Analytics is een door Google ontwikkeld hulpmiddel dat informatie verzamelt waarmee uw gebruik van de site kan worden geëvalueerd en geanalyseerd en is bedoeld om uw surfervaring te verbeteren. Hier kunt u meer lezen over hoe u zich kunt afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kunt de cookies die op onze website worden gebruikt, blokkeren of verwijderen via uw browseropties. Uw cookievoorkeuren worden opnieuw ingesteld als u de browser wijzigt die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Raadpleeg de volgende instructies voor meer informatie over het instellen van de voorkeuren voor cookies via uw browser:

LET OP! Als u de technische en/of functiecookies die op onze website worden gebruikt, blokkeert of verwijdert, is het misschien niet mogelijk om op onze website te bladeren en/of sommige functies van onze website zijn mogelijk niet beschikbaar. In dit geval moet u mogelijk elke keer dat u onze website bezoekt uw gegevens en voorkeuren handmatig invoeren.

2. Doeleinden van de verwerking

Waarom verwerkt Curvature mijn persoonsgegevens?

Wij gebruiken om de volgende redenen uw persoonsgegevens die wij via de website verzamelen:

Dienstverlening

Marketing

 • Wij kunnen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken om u aanbiedingen en promoties met betrekking tot de diensten van Curvature, evenals enquêtes per e-mail of sms te sturen.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens op deze manier omdat wij hebben vastgesteld dat wij een legitiem belang hebben bij het bevorderen van onze diensten bij onze bestaande en potentiële klanten. U bent niet verplicht om ons toe te staan uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te gebruiken en het heeft geen gevolgen als u besluit dit niet te doen (hoewel u geen andere marketingcommunicatie van ons kunt ontvangen).

Profilering

 • Wij kunnen informatie verzamelen over de voorkeuren die u selecteert en keuzes die u op onze website maakt, door het gebruik van profielcookies (zie deel 2-E hierboven), die wij kunnen gebruiken om automatisch een profiel van u als websitegebruiker te genereren. Dit profiel zal vervolgens worden gebruikt om u informatie te tonen over andere websites of diensten waarvan wij denken dat u hierin mogelijk geïnteresseerd bent, inclusief advertenties. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens eerlijk worden behandeld en om ongewenste vooroordelen te voorkomen, testen wij regelmatig de algoritmen die worden gebruikt om deze profielen te genereren.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om een profiel van u te maken als u hiermee instemt door het gebruik van profielcookies op onze website te accepteren (via de pop-upbanner die u bovenaan onze website is getoond). Voor dit doel hoeft u ons geen toestemming te geven (maar u kunt niet profiteren van de personalisatie van uw site-ervaring). U kunt uw toestemming voor het profileren van cookies op elk gewenst moment intrekken (zie deel 6 voor meer informatie).

Naleving

 • Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen, is het mogelijk dat wij deze voor een bepaalde tijd moeten opslaan of aan de officiële autoriteiten moeten melden, omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij uw gegevens moeten bewaren of rapporteren aan officiële autoriteiten om te voldoen aan belasting-, douane- of andere wettelijke verplichtingen.
 • Wij verwerken uw gegevens alleen op deze manier waar dit strikt noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Analytics

 • Wij kunnen informatie verzamelen over de manier waarop u omgaat met onze website, zoals de pagina’s die u bezoekt en hoeveel tijd u op elk pagina doorbrengt, door het gebruik van analysecookies (zie deel 2-E hierboven). Wij zullen de verzamelde informatie gebruiken om onze website te verbeteren, evenals de diensten die wij op de website aanbieden.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor deze doelen als u hiermee instemt, door het gebruik van analysecookies op onze website te accepteren (via de pop-upbanner die u bovenaan onze website is getoond).

Preventie van misbruik/fraude

3. Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de andere volgende personen/entiteiten (Ontvangers):

 • Mensen, ondernemingen of bedrijven die ons adviseren en raad geven over boekhoudkundige, administratieve, juridische, fiscale, financiële en incassokwesties in verband met onze diensten;
 • Entiteiten die ons helpen onze diensten te leveren, zoals hostingproviders en e-mailplatformproviders;
 • Mensen die wij machtigen om technisch onderhoud uit te voeren (zoals onderhoud en netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken);
 • Mensen die wij toestemming geven om persoonsgegevens te verwerken om activiteiten uit te voeren die verband houden met de levering van onze diensten, zoals onze werknemers. Deze mensen zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding.
 • Andere bedrijven binnen de Curvature Group;
 • Openbare entiteiten, instanties of autoriteiten met wie wij persoonsgegevens delen, wanneer strikt wettelijk vereist (zoals lokale belastingen, douane of wethandhavingsinstanties).

4. Overdracht van persoonsgegevens

Omdat wij een wereldwijd bedrijf zijn met aanwezigheid in veel landen, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan ontvangers in meerdere landen. Wij geven echt om uw privacy en daarom hebben wij passende waarborgen geïmplementeerd om uw informatie te beschermen wanneer deze wordt overgedragen. Sommige van deze waarborgen omvatten adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie, standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Europese Commissie, of andere waarborgen of voorwaarden die als toereikend worden beschouwd voor de relevante overdracht van gegevens.

5. Bewaren van persoonsgegevens

Bewaren voor Dienstverleningsdoeleinden
Wij bewaren de persoonsgegevens alleen voor Dienstverleningsdoeleinden zolang dit strikt noodzakelijk is. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat wij dergelijke persoonsgegevens voor een langere periode moeten opslaan als dit nodig is om onszelf te beschermen tegen aansprakelijkheden met betrekking tot het verlenen van diensten (in dit geval onder beperkte gebruiksvoorwaarden).

Bewaren voor Marketingdoeleinden
Wij bewaren uw gegevens die wij verwerken voor marketing totdat u het abonnement opzegt of u afmeldt voor dergelijke communicatie. Als u besluit u af te melden, zullen wij uw gegevens niet meer gebruiken voor marketingdoeleinden; wij moeten deze echter mogelijk langer bewaren als wij een bestaande zakelijke relatie met u hebben of om onszelf te beschermen tegen aansprakelijkheid (in dit geval onder beperkte gebruiksvoorwaarden).

Bewaren voor Profileringsdoeleinden
Wij bewaren uw gegevens die wij verwerken voor profileringsdoeleinden vanaf het moment dat u ons uw toestemming geeft tot het moment dat u dergelijke toestemming intrekt. Zodra u uw toestemming intrekt, zullen we dergelijke gegevens niet langer gebruiken voor profilering, maar moeten we deze mogelijk langer bewaren om onszelf te beschermen tegen aansprakelijkheid (in dit geval onder beperkte gebruiksvoorwaarden).

Bewaren voor Nalevingsdoeleinden
Wij zullen uw gegevens die wij verwerken zo lang bewaren als vereist door de specifieke verplichting of door de toepasselijke wetgeving.

Bewaren voor Analytics en Misbruik/Fraude
Wij bewaren de gegevens die wij verwerken zolang als nodig is om te voldoen aan de voorstellen waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden (zie Deel 8 voor instructies over hoe u bezwaar kunt maken).

6. Rechten van betrokkenen (u)

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Als betrokkene kunt u op elk moment de volgende rechten uitoefenen:

 • Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken (of een kopie van die persoonsgegevens ontvangen) en informatie krijgen over dergelijke verwerking;
 • Corrigeren of wijzigen van persoonsgegevens die wij verwerken wanneer deze onnauwkeurig of onvolledig zijn;
 • Erom verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen die wij verwerken wanneer u vindt dat de verwerking onnodig of onwettig is;
 • Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u hebben onjuist, onnodig of onrechtmatig zijn verwerkt, of wanneer u eerder bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking ervan;
 • Uitoefenen van uw recht op overdraagbaarheid: u kunt een kopie van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt aanvragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en in een door een machine leesbaar formaat, en u kunt vragen dat de persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere gegevensbeheerder;
 • Bezwaar maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van relevante gronden die verband houden met u en uw situatie, waarvan u van mening bent dat wij moeten verhinderen uw persoonsgegevens te verwerken; of
 • Uw toestemming voor verwerking intrekken (voor Analytics of Profilering).

U kunt elk van de hierboven genoemde rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar:

Als u een geregistreerd gebruikersprofiel op onze website hebt aangemaakt, houd er dan rekening mee dat de meeste persoonsgegevens die u aan Curvature verstrekt, op elk moment kunnen worden gewijzigd, inclusief uw e-mailvoorkeuren, door uw gebruikersprofiel te openen.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor Marketing, zonder opgaaf van reden hiervoor, door de juiste link te selecteren die onderaan de marketing e-mailberichten staat. U kunt ook w toestemming voor Profilering of Analytics intrekken door de profilering/analytics cookies die op onze website worden gebruikt te blokkeren of af te melden (zie “Hoe kan ik mijn cookie-instellingen wijzigen?”).

Als betrokkene hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens via onze website onwettig is.

7. Wijzigingen

Deze versie van ons Privacybeleid is op 15 oktober 2019 in werking getreden. We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk aan te passen, of eenvoudig de inhoud ervan bij te werken, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Wij zullen u op de hoogte brengen van alle wijzigingen die wij belangrijk achten zodra deze worden ingevoerd (door een e-mail te sturen naar de contacten op onze mailinglijsten, en door tijdelijk een pop-upbanner aan onze website toe te voegen), en deze zullen bindend zijn, zodra ze op onze website zijn gepubliceerd.Twitter Facebook LinkedIn Instagram Youtube
2810 Coliseum Centre Drive Suite 600 28217 Charlotte, NC
+1(704)921-1620 [email protected]